54828
Article
In basket
Ile będzie kosztować zielona transformacja? // Eurologistics.- 2022, nr 3 (130), s. 56-59. - rys. 1.
dwumies.
Dokument nadrzędny: Eurologistics.
Wpływ realizacji celów neutralności klimatycznej (zielonej transformacji) przez państwa sygnatariuszy Porozumienia paryskiego na światową gospodarkę. Szacunkowe koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych i nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez siedmiu największych emitentów dwutlenku węgla (Chiny, USA, Unię Europejską, Indie, Rosję, Japonię i Brazylię); przewidywany czas do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez poszczególne państwa.
Notes:
Summary, etc.
Wpływ realizacji celów neutralności klimatycznej (zielonej transformacji) przez państwa sygnatariuszy Porozumienia paryskiego na światową gospodarkę. Szacunkowe koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych i nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez siedmiu największych emitentów dwutlenku węgla (Chiny, USA, Unię Europejską, Indie, Rosję, Japonię i Brazylię); przewidywany czas do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez poszczególne państwa.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again