54800
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. II-56027 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
1. Podstawy Pythona dla DevOps: Instalowanie i uruchamianie Pythona; Programowanie proceduralne; Sterowanie przepływem kodu; Pętle while; Obsługa wyjątków; Obiekty wbudowane; Funkcje; Korzystanie z wyrażeń regularnych; Leniwe wartościowanie; Dodatkowe funkcjonalności IPythona; Ćwiczenia; 2. Automatyzacja zadań dotyczących plików i systemu plików: Odczytywanie i zapisywanie plików; Korzystanie z wyrażeń regularnych do wyszukiwania tekstu; Przetwarzanie dużych plików; Szyfrowanie tekstu; Moduł os; Zarządzanie plikami i katalogami za pomocą modułu os.path; Przeglądanie drzew katalogów za pomocą funkcji os.walk; Ścieżki jako obiekty modułu pathlib; 3. Praca w wierszu polecenia: Praca w środowisku powłoki; Tworzenie narzędzi wiersza polecenia; Studium przypadku: Turbodoładowanie Pythona za pomocą narzędzi wiersza polecenia; Ćwiczenia; 4. Przydatne narzędzia systemu Linux: Narzędzia dyskowe; Narzędzia sieciowe; Narzędzia do badania CPU; Korzystanie z Bash i ZSH; Łączenie możliwości Pythona z powłoką Bash i ZSH; Jednowierszowe skrypty w Pythonie; strace; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; 5. Zarządzanie pakietami: Dlaczego tworzenie pakietów jest ważne?; Wytyczne dotyczące tworzenia pakietów; Wybór strategii; Sposoby tworzenia pakietów; Zarządzanie za pomocą systemd; Instalacja modułu; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; 6. Continuous Integration i Continuous Deployment: Studium przypadku: konwersja źle utrzymywanej witryny bazującej na WordPressie do Hugo; Studium przypadku: instalacja aplikacji Python App Engine za pomocą mechanizmu Google Cloud Build; Studium przypadku: NFSOPS; 7. Monitorowanie i logowanie: Kluczowe pojęcia dotyczące budowania niezawodnych systemów; Niezmienne zasady DevOps; Monitorowanie; Oprzyrządowanie; Logowanie; Stos ELK; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; 8. Pytest dla DevOps: Testowanie za pomocą frameworka pytest; Pierwsze kroki z pytest; Cechy frameworka pytest; Fikstury; Testowanie infrastruktury; Przykłady; Testowanie notatników Jupyter Notebooks z wykorzystaniem frameworka pytest; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; 9. Chmura obliczeniowa: Podstawy chmury obliczeniowej; Rodzaje chmur obliczeniowych; Rodzaje usług chmury obliczeniowej; Infrastruktura jako kod; Ciągłe dostawy; Wirtualizacja i kontenery; Wyzwania i możliwości przetwarzania rozproszonego; Współbieżność, wydajność i zarządzanie procesami w dobie chmury obliczeniowej; Zarządzanie procesami; Wniosek; Ćwiczenia; Studia przypadków; 10. Infrastruktura jako kod: Klasyfikacja narzędzi automatyzacji infrastruktury; Dostarczanie ręczne; Automatyczne dostarczanie infrastruktury z wykorzystaniem systemu Terraform; Zautomatyzowane dostarczanie infrastruktury za pomocą systemu Pulumi; Ćwiczenia; 11. Technologie kontenerowe: Docker i Docker Compose: Czym jest kontener Dockera?; Tworzenie, budowanie, uruchamianie i usuwanie obrazów i kontenerów Dockera; Publikowanie obrazów Dockera w Rejestrze Dockera; Uruchamianie kontenera Dockera z tego samego obrazu na innym hoście; Uruchamianie wielu kontenerów Dockera za pomocą systemu Docker Compose; Przenoszenie usług docker-compose do nowego hosta i systemu operacyjnego; Ćwiczenia; 12. Orkiestracja kontenerów: Kubernetes: Przegląd pojęć związanych z systemem Kubernetes; Korzystanie z systemu Kompose do tworzenia manifestów Kubernetesa na podstawie pliku docker-compose.yaml; Instalacja manifestów Kubernetesa w lokalnym klastrze Kubernetesa z wykorzystaniem minikube; Uruchomienie klastra GKE Kubernetes w GCP za pomocą Pulumi; Instalacja przykładowej aplikacji Flask do GKE; Instalacja wykresów Helm Prometheus i Grafana; Niszczenie klastra GKE; Ćwiczenia; 13. Technologie bezserwerowe: Wdrażanie tej samej funkcji Pythona do chmur dostawców z Wielkiej Trójki; Wdrażanie funkcji Pythona do platform FaaS działających w trybie self-hosted; Konfigurowanie tabeli DynamoDB, funkcji Lambda i metod API Gateway za pomocą AWS CDK; Ćwiczenia; 14. MLOps i inżynieria uczenia maszynowego: Czym jest uczenie maszynowe?; Ekosystem uczenia maszynowego w Pythonie; Platformy uczenia maszynowego w chmurze; Model dojrzałości uczenia maszynowego; Model Sklearn Flask z wykorzystaniem systemów Kubernetes i Docker; Sklearn Flask z wykorzystaniem Kubernetesa i Dockera; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; Pytania i zadania kontrolne; 15. Inżynieria danych: Small data; Zapis do pliku; Odczyt z pliku; Potok generatora używany w celu czytania i przetwarzania wierszy; Korzystanie z formatu YAML; Big Data; Narzędzia Big Data, komponenty i platformy; Pobieranie strumieni danych w czasie rzeczywistym; Studium przypadku: budowanie własnego potoku danych; Inżynieria danych w trybie bezserwerowym; Wnioski; Ćwiczenia; Zadanie związane ze studium przypadku; 16. Historie wojenne DevOps i wywiady: Studio filmowe nie może produkować filmów; Studio gier nie może opublikować gry; Uruchomienie skryptów Pythona zajmuje 60 sekund; Gaszenie pożarów za pomocą pamięci podręcznej i inteligentnej instrumentacji; Automatyzacja zabierze Ci pracę!; Antywzorce DevOps; Wywiady; Zalecenia; Ćwiczenia; Wyzwania; Projekt końcowy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again